|  Pravila  | Marketing  Kontakt  Članci   |   Novosti   Naslovna  |          Katalog   | Adresar  |                
  
  Nekretnine || Agencije | Projektiranje | Građenje | Energetika-instalacije | Unutarnje uređenje | Uređenje okoliša | Čišćenje-servisi 

Marketing 

Sepenice - Kako odabrati stepenice?
Stepenice mogu odražavati ukupan stil vaše kuće bez obzira dali su glavne ulazne stepenice koje vode u stan ili sporedne stepenice koje vode na kat. Stoga je uvijek potrebno posvetiti posebnu pažnju dizajnu, odabiru materijala i konstrukcije.

Stepenice - jednokrake stepenice
Koji ćete tip stepenica odabrati, ovisi uglavnom o raspoloživom prostoru.
 Kod izrade novog stubišta, potrebno je poštivati propise koji vam osiguravaju sigurno i nesmetano hodanje po budućem stubištu. Jednokrake stepenice možete planirati kada imate dovoljnu dužinu da premostite jednim krakom visinu između dvije etaže a da pri tom poštujete minimalni nagib i širinu stepenica da nebi hod bio naporan i nekomforan. Moderne stepenice omogućuju novi sistemi čeličnih nosača ili lameliranog drva koje ima poboljšane čvrstoće nosivisti u odnosu na klasično drvo. Stepenice su u ovom slučaju lagane i prozračene u pogledu dizajna. Toplinu i ugođaj  daju drvena gazišta i lagana inox ograda.

Stepenice - dvokrake stepenice sa međupodestom
Ako tlocrtno imate širinu za stubište dovoljnu za dva kraka onda se između krakova postavlja odmorište odnosno međupodest. Dužina stubišnog prostora je manja nego kod jednokrakih stepenica.
Kod svakog od navedenih tipova stepenica vrijede ista pravila kojima se određuje najmanji i najveći broj stepenica između dvije etaže.
Da bi bilo ugodno se uspinjati i spuštati stepenice ne smiju prekoračiti dopušteni maksimalni nagib, najmanju nagaznu širinu, visinu stropa iznad stepenica te optimalnu visinu ograde i razmak između šipaka na ogradi ako ju radimo od šipaka.
 
Dvokrake stepenice se postavljaju kao glavne stepenice koje su povezane sa ulazom u kuću. 

Stepenice - kružne - spiralne
Spiralne stepenice se postavlja na mjestima gdje je raspoloživi prostor mali i četvrtastog oblika. No za takvo stubište je potrebna slobodna površina od najmanje
2,0 m2. Potrebno osigurati dovoljno veliku širinu stepenice i potreban minimalan prostor za slobodan prilaz stepenicama. 
Takav tip stepenica je relatvno isplativ. Ne koristi se kao glavno stubište u kući. Nosiva konstrukcija je uglavnom čelična, mada može biti drvena ili od punog ili lameliranog drva.
Spiralne- kružne stepenice mogu biti kod većih promjer izvedene sa otvorom u sredini ili kod manjih samo sa centralnom cijevi. Spiralne stepenice se mogu podjednako postaviti kao vanjske i unutarnje. 
 

Rasvjeta stepenica
Da bi stepenice osim konstruktivno i dizajnerski imale svoju funkciju, ne smijete zanemariti adekvatnu rasvjetu stepenica, koja je vrlo bitna za sigurno kretanje.
Naročito treba obratiti pažnju na rasvjetu modernih stepenica, gdje nestaje kosa ploča
kao kod  klasičnih stepenica, pa svjtlo može dolaziti i sa različitih smjerova.
Svjetlo mora jasno osvjetljavati i omogućiti razaznavanje horizontalne nagazne plohe od vertikalnih. Kako bi se spriječlo vizualno udvostručeni bridovi nagazne plohe, preporuća se jako svjetlo odozgo a bočna i svaka druga svjetla moraju biti prigušene jačine.

 

Poduzeća - koja izrađuju stepenice po mjeri, izmjera, dostava, montaža stepenica  
Odaberite poduzeće i preko kontakt obrasca pošaljite upit za stepenice ...

Spiralne - kružne i zavojite stepenice možete naručiti kod poduzeća: 

Bravarija Novak d.o.o   
Inter Inox d.o.o.  

         Natrag na vrh    

                                                                                                         

 Za vaš dom & ured
unutarnje uređenje: vašeg doma, stana i ureda 

Unutarnji kamini 
kamini daju ugodnu toplinu svakom prostoru...
  | Pretraživanje  |   Upis nekretnina   |  Pravila    Cjenik   |  Kontakt   Naslovna   | 

 Agencije  |  Projektiranje  | Građenje  |  Servisi održavanje  | Unutarnje uređenje  | Uređnje okoliša  | Čišćenje-servisi   Partnerski inkovi 

 © 2006-2015  PROINFOKOD d.o.o.