|  Pravila  | Marketing  Kontakt  Članci   |   Novosti   Naslovna  |          Katalog   | Adresar  |                
  
  Nekretnine || Agencije | Projektiranje | Građenje | Energetika-instalacije | Unutarnje uređenje | Uređenje okoliša | Čišćenje-servisi 

Marketing 

Vrtni kamini - klasični vrtni kamini- prefabricirani vrtni kamini -
vrtni roštilji             

Vrtni kamini na terasama daju toplinu u proljeće i jesen i ugođaj boravku na otvorenom. Vrtni kamini se grade samostalno ili u sastavnom djelu zida objekta. Kombinacija vrtng kamina je osim estetskom vezana sa mogućnst pripreme hrane na otvorenom. Vrtni kamini objedinjuju boravak, odmor i druženje na otvorenoj terasi ili  dvorištu. Osigurajte svoj užitak boravka, u novom prostoru, na otvorenom uz vrtni kamin.

vrtni-kamini 

Vrtni kamin - odabir
Na tržištu postoji veliki izbor gotovih kamina  u različitim veličinama, stilovima i cijenama. Prema načinu izvedbe možete odabrati: monolitni, montažni i polumontažni. Materijali koji se koriste su kombinacija kamen, beton, šamot, kamene obloge. Koji tip odabrati ovisi o veličini raspoloživog mjesta za smještaj kamina. Udaljenost od kamina do mjesta za sjedenje nebi smjela biti manja od 1,5m. Vrtni kamin može biti sastavni dio vrta, terase, pergole. Možete koristiti postojeći dimnjak koji je sastavni dio već izgrađenog zida objekta. Oblik ne mora uvijek biti četvrtasti.Više podataka 

vrtni-kamini 

Prije određivanja lokacije vašeg kamina provjerite da li vrijede na vašem području protupožarni propisi, zbog izgaranja i dima.
Nemojte pretjerati veličinom vrtnog kamina ako imate mali prostor za sjedenje. Orjentacija kamina mora biti takva da dim, ugarci i žar ne predstavljaju opasnost za vaš dom, okolinu i vegetaciju. Pozicionirajte tako da vam ne uskračuju pogled sa vašeg patia ili vrta.
Zavisno od težine kamina mora se pripremiti dobra
betonska podloga koja se postavlja na čvrto tlo u sloj nabijenog šljunka. Taj dio je bitan da ne dođe do sljeganja i naknadnog pucanja.

vrtni-kamini 
Tradicionalni kamini na drva mogu izazvati probleme sa izagarenjem u slučaju loših vremenskih prilika (promjene tlaka zraka) kada dolazi do inverzije i dim nema mogućnost slobodnog odizanja u zrak. Provjerite da li lokalni propisi dozvoljavaju takvu vrstu otvorenog ložišta. Glavni razlog za gradnju vanjskog kamina u Europi se osim ugodnog ambijenta proširio na pripremu hrane u prirodi.
vrtni-kamini 

Vrtni kamin - motažni
Ako želite uživati u izradi svog vlastitog vrtnog kamina, preporuka je odabrati prefabricirani vrtni kamin s obzirom da je pravilna izrada dimnjaka kompliciran posao, bolje da to prepustite stručnjacima.
 
S obzirom da izvedba dimnjaka nije jednostavna i niz komponanata koje moraju biti uzete u obzir može se dogoditi da kamin neće gorjeti pravilno a dim će se vraćati u ložište.

vrtni-kamini 

Vrtni kamin - motažni
Za vrtne roštilje je prednost ako je radna ploha na  prikladnoj visini za stajanje da se pri pečenju. Postoji veliki izbor dodatne opreme za pripremu hrane. Svi metalni elementi su otporni na tempereturu, prostor za pečenje obložen je posebnim podloškom za skupljanje masnoće, električnim ražnjem i priborom za održavanje žara. 
 

vrtni-kamini 

Vrtni roštilji - kuhinja na otvorenom
z
a roštilj u vrtu na otvorenom prostoru, možete kombinirati ugradnju uz postojeći zid ili na dijelu pergole u blizini garniture za sjedenja. Kuhinje na itvorenom mogu biti natkrivene drvenom nadstrešnicom u kombinaciji sa pečenjarom i pekom.Najbolje je koristiti gotove prefabricirane elemente koje možete obložiti i prilagoditi svom ambijentu (obloga; kamen, opeka).  

vrtni kamini 
Vrtni kamin - terasa, logia
Postavljanje montažnog kamina na terasi, višestruka je dobit. Betonska ploča terase je dobra podloga za postavljanje kamina.
Ako se radi kamin na terasi ili patio-u ne smije dominirati svojom veličinom u malom prostoru. Osim veličine može biti opterećenje na ploču terase (patio) i dovesti do napuknuća ploče.
Svoj patio ili terasu možete protvoriti u dopunsku sobu za večeri na otvorenom uz vatru kamina.
Ploče kamina možete obojiti u istoj boji kao i zidove kuće.
vrtni-kamini 
Kamin - oblikovanje
Veličina i oblik kamina ovise o raspoloživom mjestu u vrtu ili na terasi. Centralno mjesto vrtnog kamina je ložište kamina prema kojem se dimenzionira daljnji oblik i veličina kamina. Isto tako je bitno mjesto za drva i ostatke pepela pa taj prostor može produžiti veličinu kamina. Osnovni dio kamina - ložište koje se može produžiti prema van pomoću ploče koja ujedno služi kao zaštita da sprijećimo izbacivanje ugaraka iz vatre, bez obzira dali je kamin ambijentalni ili za pripremu hrane. 
vrtni-kamini

Kamin - pop. presjek
Ako vrtni kamin nije tipski, kamin velike težine, temeljna ploča mora biti dimenzionrana (debljina ploče i armatura) zavisno od težine kamina. Ako se radi u zoni smrzavanja moramo voditi računa na koju dubinu ćemo temeljiti. Tlo mora biti čvrsto (ne naknadno nasipano ).
Ako je vanjska obloga kamen ili opeka cijelo ložište i dimovodni kanal moraju biti obloženi termo opekom (šamot), otpornom na visoke temperature i na snrzavanje.
Da se spriječi utjecaj vjetra na dimnjak prilikom izgaranja, i da ne dođe do vraćanja dima u ložište, dobro je da dimnjak bude što višlji.
Završetak na dimnjaku kapa dimnjaka može biti različitog oblika.
Veličina  otvora dimnjaka mora biti u srazmjeru sa otvorom ložišta kamina kako nebi dolazilo do zastoja prolaza dima. Odabir pravilne kape dimnjaka mora ovisi o veličini otvora dimnjaka.

vrtni-kamini 

Kamini - obloge
Iz vana može biti korištena svaka obloga od kamena ili opeke po volji investitora. Međutim iz nutra i na dodirima sa toplinom materijal mora biti vatrootporna opeka a isto tako obloga ložišta dimnjaka mora biti šamotna.
V
atrostalna opeka je visokootporna na  temerature (ima visoku temp. taljenja) visoko otporne ploče za dimnjake ili metalni izolirani dimnjak. Ako je kamin iz vana ožbukan, možete obojati žbuku u istoj boji kao što je obojena fasade kuće.
 

 

Vrtni kamini i vrtni roštilji

Poduzeća koja možete kontaktirati za nabavu, dostavu i montažu vrtnih kamina i pečenjara... 
  |  Natrag na vrh    

   

 

 Za vaš vrt & okućnicu
sadnja ruža u vrtu 

Ruže u vašem vrtu
Ruže u vrtu, proljetna sadnja...

Marketing 

 

  | Pretraživanje  |   Upis nekretnina   |  Pravila    Cjenik   |  Kontakt   Naslovna   | 

 Agencije  |  Projektiranje  | Građenje  |  Servisi održavanje  | Unutarnje uređenje  | Uređnje okoliša  | Čišćenje-servisi   Partnerski inkovi 

 © 2006-2015  PROINFOKOD d.o.o.